Zápis do MŠ

Termín, miesto a forma podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ sv. Košických mučeníkov pre školský rok 2023/2024

Miesto:   Spojená škola sv. Košických mučeníkov, sekretariát

Forma:   osobne na sekretariáte školy

Termín: 2. – 3. máj 2024

Čas: 7.30 – 15.30 hod

Potvrdenie od lekára nie je potrebné doložiť k zápisu, stačí až pred nástupom do MŠ.

Žiadosť-o-prijatie-do-MŠ (pdf)

Žiadosť-o-prijatie-do-MŠ (word)