Školský vzdelávací program

ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE MATERSKÚ ŠKOLU

PLATNOSŤ DOKUMENTU OD:              01. 09. 2022

NÁZOV ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

„CESTA S PÁNOM JEŽIŠOM“

Názov školského vzdelávacieho programu je vybraný preto, že deti veľmi radi napodobňujú veľkých hrdinov, hľadajú poklady, kráčajú po ceste plnej tajomstiev, objavujú svet okolo seba. Najväčším vzorom pre deti aj pre dospelých je Boží Syn – Ježiš Kristus, ktorý sa z lásky k nám obetoval až na smrť na kríži, aby sme všetci mali miesto v nebi. On je Cesta, Pravda a Život. Naša materská škola bude kráčať spolu s deťmi po tejto ceste a viesť ich k láske k Bohu, k sebe, k rodičom v každodenných činnostiach a tešiť sa z Božej prítomnosti medzi nami.

Školský vzdelávací program je založený na objavovaní Božej lásky k ľuďom cez stvorený svet, ktorý je nádherný všade, kde sa nachádzame, či je to v rodinách, v materskej škole alebo na ulici.

ŠkVP nový – MŠ