Poplatky – aktualizácia od 1.1.2021

Vzhľadom na aktuálnu situáciu spojenú s pandémiou koronavírusu a na základe Rozhodnutí MŠVVaŠ SR, ktorými sa obmedzuje možnosť prezenčnej formy vzdelávania, pristúpila gremiálna rada Spojenej školy sv KM na svojom zasadnutí dňa 1.2.2021  ku úprave poplatkov s účinnosťou od 1.1.2021 nasledovne:

Poplatky v MŠ

  • V prípade, že dieťa nebolo prítomné v MŠ celý mesiac január a poplatok je uhradený, poplatok sa presúva na nový mesiac.
  • V prípade, že by ani vo februári dieťa nenavštevovalo prezenčne MŠ, uvedený poplatok sa presúva na ďalší mesiac.
  • Tento model platí do odvolania, do ukončenia lockdownu.
  • Naviac uhradené poplatky je možné iba presúvať do ďalších mesiacov.
  • Následne je potom dôležité ustriehnuť dĺžku platenia poplatkov. Zastaviť trvalý príkaz napr. v júni, resp. už v máji.
  • V prípade, že finančná situácia rodine dovolí platiť poplatky v plnej výške, škole to veľmi pomôže.

Akékoľvek otázky ohľadom poplatkov je možné vykonzultovať s Ing. M. Ščerbákovou na tel. čísle: 055/787 34 21 alebo mailom na ekonom@gkmke.sk

 

Prehľad poplatkov a čísla účtov od šk. roku 2020/2021

Výška poplatku v € Periodicita poplatku Termín splatnosti Číslo účtu VS
 

 

 

 

od 2,5-4 roky 40,-

4-5 rokov 30,-

nad 5 rokov (prípravka) 10,-

 

mesačne do 10.dňa v mesiaci SK93 0200 0000 0031 6241 8657 111
OZ pri MŠ každé dieťa 5,- mesačne do 10.dňa v mesiaci SK58 8330 0000 0029 0089 9479 909
ŠJ podľa pokynov vedúcej ŠJ mesačne do 10.dňa v mesiaci SK71 0200 0000 0018 7817 1451

 

Poznámka:

Upozorňujeme vás, aby ste si pred zadaním trvalého príkazu v banke pozorne skontrolovali výšku platby, číslo účtu a termín splatnosti.

Pri platbách BEZPODMIENEČNE uvádzajte meno dieťaťa a VS

Oznamujeme vám, že všetky platby (okrem stravného) je naďalej možné uhrádzať aj v hotovosti na sekretariáte školy.

Zároveň si vás dovoľujeme požiadať, aby ste všetky platby uhrádzali načas a predišli tak zbytočným upozorňovaniam.

Ušetríte tak čas sebe i nám. Ďakujeme za pochopenie.