Poplatky – zmena, od 16.3.2020 do odvolania.

Vážení rodičia,

upozorňujeme Vás na zmenu poplatkov.

Na základe Rozhodnutia Košickej arcidiecézy, nášho zriaďovateľa, zo dňa 30. marca 2020, sa s účinnosťou od 16. marca 2020 do odvolania, ruší povinnosť uhrádzania mesačného príspevku zákonného zástupcu na čiastočnú úhradu výdavkov za pobyt dieťaťa v materskej škole.

 

V prípade, že by ste sa napriek tomu rozhodli pravidelné poplatky naďalej uhrádzať, budeme Vám vďační. Podporíte tým našu činnosť.

Prajeme požehnaný čas.

 

 

 

 

Prehľad poplatkov a čísla účtov od šk. roku 2019/2020

  Výška poplatku v € Periodicita poplatku Termín splatnosti Číslo účtu VS !!!
 

 

 

 

od 2,5-4 roky 40,-

4-5 rokov 30,-

nad 5 rokov (prípravka) 10,-

 

mesačne do 10.dňa v mesiaci SK93 0200 0000 0031 6241 8657 111
OZ pri MŠ každé dieťa 5,- mesačne do 10.dňa v mesiaci SK58 8330 0000 0029 0089 9479 909
ŠJ podľa pokynov vedúcej ŠJ mesačne do 10.dňa v mesiaci SK71 0200 0000 0018 7817 1451

 

Poznámka:

Upozorňujeme vás, aby ste si pred zadaním trvalého príkazu v banke pozorne skontrolovali výšku platby, číslo účtu a termín splatnosti.

Pri platbách BEZPODMIENEČNE uvádzajte meno dieťaťa a VS!!!

Oznamujeme vám, že všetky platby (okrem stravného) je naďalej možné uhrádzať aj v hotovosti na sekretariáte školy.

Zároveň si vás dovoľujeme požiadať, aby ste všetky platby uhrádzali načas a predišli tak zbytočným upozorňovaniam.

Ušetríte tak čas sebe i nám. Ďakujeme za pochopenie.