Poplatky

Poplatky v MŠ

Akékoľvek otázky ohľadom poplatkov je možné vykonzultovať s Ing. M. Ščerbákovou na tel. čísle: +421 911 872 801 – sekretariát školy alebo mailom na ekonom@gkmke.sk

 

Prehľad poplatkov a čísla účtov

Výška poplatku v € Periodicita poplatku Termín splatnosti Číslo účtu VS
 

 

 

 

od 2,5-4 roky 40,-

4-5 rokov 30,-

nad 5 rokov (prípravka) 10,-

 

mesačne do 10.dňa v mesiaci SK93 0200 0000 0031 6241 8657 111
OZ pri MŠ každé dieťa 5,- mesačne do 10.dňa v mesiaci SK58 8330 0000 0029 0089 9479 909
ŠJ podľa pokynov vedúcej ŠJ mesačne do 10.dňa v mesiaci SK71 0200 0000 0018 7817 1451

 

Poznámka:

Upozorňujeme vás, aby ste si pred zadaním trvalého príkazu v banke pozorne skontrolovali výšku platby, číslo účtu a termín splatnosti.

Pri platbách BEZPODMIENEČNE uvádzajte meno dieťaťa a VS

Oznamujeme vám, že všetky platby (okrem stravného) je naďalej možné uhrádzať aj v hotovosti na sekretariáte školy.

Zároveň si vás dovoľujeme požiadať, aby ste všetky platby uhrádzali načas a predišli tak zbytočným upozorňovaniam.

Ušetríte tak čas sebe i nám. Ďakujeme za pochopenie.