Krúžky

V šk.roku 2023/2024 prebiehajú v materskej škole tieto krúžky

Balet

  • Kedy? Štvrtok od 15.00
  • Koľko? 75€/polrok
  • č.ú.:

Anglický jazyk

  • Kedy? Utorok od 14.30
  • Koľko? 82,50€/polrok
  • č.ú.:

Futbal

  • Kedy? Piatok od 13.30
  • Koľko? 10€/mesiac
  • č.ú.: