Pitný režim v MŠ

Na odporúčanie hygieny materská škola prešla na iný systém pitného režimu detí. Deti budú mať k dispozícii čistú pitnú vodu, prípadne v zimných mesiacoch nesladený čaj. Preto vás prosíme, aby ste do materskej školy nenosili žiadne fľaše s nápojmi, s výnimkou výletov, kedy vás na to vopred upozorníme. Ďakujeme.