Režim dňa

Režim dňa materskej školy
 
6:30 – 7:00 Schádzanie detí v zbernej triede
7:00 – 8:00 Hry a hrové činností podľa výberu detí 
8:00 – 8:30 Ranný kruh a zdravotné cvičenia
8:30 – 9:00 Osobná hygiena, desiata
9:00 – 10:00 Vzdelávacie aktivity
10:00 – 11:00 Pobyt vonku
11:00 – 12:00 Osobná hygiena, obed
12:00 – 12:30 Modlitba pred odpočinkom. Odchod detí, ktoré idú domov na obed.
12:30 – 14:00 odpočinok
14:00 – 15:00 Osobná hygiena, olovrant
15:00 – 16:00 Vzdelávacie aktivity
16:00 – 17:00 Schádzanie detí v zbernej triede