Kontakty

Kontakt

Materská škola sv. Košických mučeníkov
Adresa: Čordákova 50, 040 23 Košice
Telefónne čísla: +421 911 682 326 (kancelária MŠ)
+421 907 949 640 (riaditeľka SŠsvKM)
+421 911 872 801 (sekretariát SŠsvKM)
E-m@il: michaelapavlovska@gkmke.sk 
riaditel@gkmke.sk
Prevádzka MŠ: Pondelok – Piatok 06:30 – 17:00