Kontakty

Kontakt

Materská škola sv. Košických mučeníkov
Adresa: Čordákova 50, 040 23 Košice
Telefónne čísla: +421 55 64 50 169 (kancelária MŠ)
+421 55 787 34 20 (riaditeľka SŠsvKM)
+421 55 787 34 21 (sekretariát SŠsvKM) 
E-m@il: zastupca.mskm@gmail.com
riaditel.sskm@gmail.com
Prevádzka MŠ: Pondelok – Piatok 06:30 – 17:00