2 % dane

Tlačivo na 2% si môžete vyzdvihnúť v materskej škole alebo na sekretariáte školy.

Ďakujeme za podporu.