Vizitky pedagógov

PaedDr. Monika Gočíková

zástupkyňa MŠ, triedna učiteľka VČIELKY

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

vzdelanie: Gréckokatolícka teologická fakulta, Prešovská univerzita

prvá atestácia

telefón: 055/ 64 50 169 (kancelária MŠ)

email: vcielky.mskm@gmail.com

záľuby: knihy, príroda, ručné práce

Ivana Kapalová

učiteľka VČIELKY

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

vzdelanie: Katolícka stredná pedagogická škola, Košice

telefón: 055/ 64 50 169 (kancelária MŠ)

email: vcielky.mskm@gmail.com

záľuby: šport, posilňovanie, turistika, práca v záhrade, pečenie

Mgr. Veronika Žofčinová

triedna učiteľka LIENKY

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

vzdelanie: Pedagogická fakulta, Banská Bystrica

prvá atestácia

telefón: 055/ 64 50 169 (kancelária MŠ)

email:  lienky.mskm@gmail.com

záľuby: turistika, kreatívne tvorenie, práca v záhradke

Bc. Gabriela Gálová

učiteľka LIENKY

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

vzdelanie: Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita

telefón: 055/ 64 50 169 (kancelária MŠ)

email:  lienky.mskm@gmail.com

záľuby: šport, florbal,výtvarné tvorenie, príroda

Bc. Eva Olexová

triedna učiteľka MOTÝLIKY

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

vzdelanie: Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita

telefón: 055/ 64 50 169 (kancelária MŠ)

email: motyliky.mskm@gmail.com

záľuby: pobyt v prírode, plávanie, spev, tanec, deti

Bc. Mária Gergeľová

učiteľka MOTÝLIKY

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

vzdelanie: Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita

telefón: 055/ 64 50 169 (kancelária MŠ)

email: motyliky.mskm@gmail.com

záľuby: tanec, hudba, výtvarné tvorenie, plávanie

Mgr. Veronika Volochová

triedna učiteľka ŽABKY

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

vzdelanie: Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita

telefón: 055/ 64 50 169 (kancelária MŠ)

email: zabky.mskm@gmail.com

záľuby: knihy, cyklistika, turistika

Mgr. Ivana Salaiová

učiteľka ŽABKY

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

vzdelanie: Filozofická fakulta, UPJŠ Košice

telefón: 055/ 64 50 169 (kancelária MŠ)

email: zabky.mskm@gmail.com

záľuby: šport, turistika, hudba, knihy