Vizitky pedagógov

Monika Ničová

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie
vzdelanie: Stredná pedagogická škola v Prešove
prvá atestácia
telefón: 055/64 50 169 (kancelária MŠ)
email: monika.nicova@gmail.com
záľuby: knihy, film, príroda, turistika, kreatívne tvorenie

 

Mgr. Veronika Maximová

Učiteľka pre predprimárne vzdelávanie
vzdelanie: Pedagogická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove
           Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave (ŠPPG)
telefón: 055/787 34 21
         055/64 50 169 (kancelária MŠ)
email: veronika.maximova14@gmail.com
záľuby: spev, tvorba piesní, turistika, príroda, knihy, cestovanie,
        dobrovoľníctvo, charitatívna činnosť, zimné športy


Mgr. Sabína Iglarčíková

Učiteľka pre predprimárne vzdelávanie
vzdelanie: Gréckokatolícka teologická fakulta  Prešovská univerzita
telefón: 055/ 64 50 169 (kancelária MŠ)
email: sabina.iglarcikova@gmail.com
záľuby: spev, knihy, filmy, divadlo, cestovanie

Bc. Veronika Urdová

Učiteľka pre predprimárne vzdelávanie
vzdelanie: Pedagogická fakulta Prešovskej  univerzity 
telefón: 055/ 64 50 169 (kancelária MŠ)
email:  kirchnerova.veronika@gmail.com 
záľuby: turistika, tvorenie, knihy, cestovanie