Vizitky pedagógov

RNDr. Adriana Bariová

riaditeľka školy

vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

prvá atestácia

predmety: matematika, biológia

telefón: +421 907 949 640

emailriaditel@gkmke.sk

záľuby: kurzy prvej pomoci, turistika, beh, dobrovoľníctvo

Mgr. Ján Kocúrko

duchovný správca školy, vedúci programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu

vzdelanie: Teologická fakulta v Košiciach

predmety: katolícke náboženstvo

telefón: +421 948 200 308

emailjankocurko@gkmke.sk

záľuby: práca s mládežou, šport, autá

Michaela Pavlovská

zástupkyňa riaditeľky školy pre MŠ, učiteľka VČIELKY

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie 

vzdelanie:  Súkromná stredná odborná škola, Košice

telefón: 
 0911 682 326 (platné od 1.11.2022)

záľuby:  tvorivá činnosť, knihy, história, kultúra, príroda

 

Mgr. Stanislava Girová

školská psychologička pre MŠ a 1.stupeň ZŠ
vzdelanie: Filozofická fakulta PU v Prešove
telefón: 0948 608 166
záľuby: knihy, tanec, turistika
email: stanislavagirova@gkmke.sk
konzultácie pre žiakov: utorok a štvrtok od 8.00 do 14.30 hod.
konzultácie pre rodičov: štvrtok od 13.30 do 15.30 hod.

Bc. Eva Olexová

triedna učiteľka VČIELKY

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

vzdelanie: Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita

telefón: 
 0911 682 326 (platné od 1.11.2022)

email: evaolexova@gkmke.sk

záľuby: pobyt v prírode, plávanie, spev, tanec, deti

Bc. Mária Gergeľová

učiteľka MOTÝLIKY

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

vzdelanie: Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita

telefón: 
 0911 682 326 (platné od 1.11.2022)

email: mariagergelova@gkmke.sk

záľuby: tanec, hudba, výtvarné tvorenie, plávanie

Mgr. Veronika Žofčinová

učiteľka ŽABKY

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

vzdelanie: Pedagogická fakulta, Banská Bystrica

prvá atestácia

telefón: 
 0911 682 326 (platné od 1.11.2022)

email:  veronikazofcinova@gkmke.sk

záľuby: turistika, kreatívne tvorenie, práca v záhradke, knihy

Mgr. Gabriela Gálová

triedna učiteľka MOTÝLIKY

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

vzdelanie: Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita

telefón: 
 0911 682 326 (platné od 1.11.2022)

email:  gabrielagalova@gkmke.sk

záľuby: šport, florbal, tvorenie, príroda

Mgr. Veronika Urdová

triedna učiteľka ŽABKY

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie 

vzdelanie: Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita 

telefón: 
0911 682 326 (platné od 1.11.2022)

záľuby: turistika, knihy, tvorenie 

 

Ivana Kapalová

triedna učiteľka LIENKY

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie 

vzdelanie: Katolícka stredná pedagogická škola, Košice 

telefón: 
0911 682 326 (platné od 1.11.2022) 

záľuby: šport, posilňovanie, turistika, práca v záhradke, pečenie

Monika Ničová

učiteľka LIENKY

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie 

vzdelanie: Stredná pedagogická škola, Prešov 

prvá atestácia

telefón: 
0911 682 326 (platné od 1.11.2022)

záľuby: knihy, filmy, príroda, tvorenie 

Bibiána Straková

asistentka LIENKY

asistentka učiteľa 

vzdelanie: Teologická fakulta, univerzita Komenského 

telefón: 
 0911 682 326 (platné od 1.11.2022)

Záľubyčítanie dobrej knihy pri káve, príroda, modlitba za ľudí, plávanie 

 

Bc. Marianna Feherová 

asistentka VČIELKY 

asistentka učiteľa 

vzdelanie: Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita 

telefón: 
0911 682 326 (platné od 1.11.2022) 

záľuby: vyšívanie, šitie, vlastná značka Merien, kaligrafia