Vizitky pedagógov

RNDr. Adriana Bariová

riaditeľka školy

vzdelanie: Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach

prvá atestácia

predmety: matematika, biológia

telefón: 055/787 34 20

emailriaditel@gkmke.sk

záľuby: kurzy prvej pomoci, turistika, beh, dobrovoľníctvo

Mgr. Ján Kocúrko

duchovný správca školy, vedúci programu Medzinárodnej ceny vojvodu z Edinburghu

vzdelanie: Teologická fakulta v Košiciach

predmety: katolícke náboženstvo

telefón: 0940 075 672

emailjankocurko@gkmke.sk

záľuby: práca s mládežou, šport, autá

Mgr. Gabriela Gálová

triedna učiteľka MOTÝLIKY

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

vzdelanie: Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita

telefón: 055/ 64 50 169 (kancelária MŠ)

email:  gabrielagalova@gmail.com

záľuby: šport, florbal, výtvarné tvorenie, príroda

Mgr. Veronika Žofčinová

triedna učiteľka VČIELKY

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

vzdelanie: Pedagogická fakulta, Banská Bystrica

prvá atestácia

telefón: 055/ 64 50 169 (kancelária MŠ)

email:  veronikazofcinova@gkmke.sk

záľuby: turistika, kreatívne tvorenie, práca v záhradke

Ivana Kapalová

triedna učiteľka ŽABKY

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

vzdelanie: Katolícka stredná pedagogická škola, Košice

telefón: 055/ 64 50 169 (kancelária MŠ)

email: ivanakapalova@gkmke.sk

záľuby: šport, posilňovanie, turistika, práca v záhradke, pečenie

Bc. Eva Olexová

triedna učiteľka LIENKY

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

vzdelanie: Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita

telefón: 055/ 64 50 169 (kancelária MŠ)

email: evaolexova@gkmke.sk

záľuby: pobyt v prírode, plávanie, spev, tanec, deti

Bc. Mária Gergeľová

učiteľka LIENKY

učiteľka pre predprimárne vzdelávanie

vzdelanie: Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita

telefón: 055/ 64 50 169 (kancelária MŠ)

email: mariagergelova@gkmke.sk

záľuby: tanec, hudba, výtvarné tvorenie, plávanie