Jedáleň

Stravná jednotka

Denná stravná jednotka zahŕňa desiatu, obed, olovrant, ovocie, zeleninu a pitný režim.

Jedálny lístok

http://gkm.edupage.org/menu/

Odhlasovanie a prihlasovanie sa na obed /výberom niektorej z možností/

  • telefonicky na čísle: +421 55 6438752 najneskôr do 07.45 h. ráno
  • osobne u vedúcej školskej jedálne najneskôr do 07.45 h. ráno

Tím školskej jedálne a kontakty

Vedúca školskej jedálne: Mária Matejová

telefón +421 55 6438752
email jedalen.gkm@gmail.com

Tím školskej jedálne tvoria hlavná kuchárka Mária Oravcová a kuchárky Lenka Diškantová, Iveta Rusnáková, Silvia Pitnerová a Marianna Mülerová.