Jedáleň

Stravná jednotka

Denná stravná jednotka zahŕňa desiatu, obed, olovrant, ovocie, zeleninu a pitný režim.

Jedálny lístok

http://gkm.edupage.org/menu/

Stravná jednotka na 1 deň : platná od 01.01.2023:

Materská škola: desiata : 0,50 €, obed 1,20 €, olovrant 0,40 €
MŠ spolu deň : 2,10 € + 4,00 € réžia/mesiac

Odhlasovanie a prihlasovanie sa na obed /výberom niektorej z možností/

  • telefonicky na čísle: +421 911 679 695 najneskôr do 07.45 h. ráno
  • osobne u vedúcej školskej jedálne najneskôr do 07.45 h. ráno

Tím školskej jedálne 

Vedúca školskej jedálne: Mária Matejová

Tím školskej jedálne tvoria hlavná kuchárka Mária Oravcová a kuchárky Lenka Diškantová, Iveta Rusnáková, Silvia Pitnerová, Daniela Kaňanská a Helena Bartošová.