Fb stránka pre rodičov MŠ

Na Facebooku máme založenú skupinu pre rodičov celej materskej školy zo všetkých našich tried. Pridávame tam aktuality, udalosti, oznamy, novinky, fotografie a pod. Môžete aj vy niečo pridať, alebo sa pýtať a komunikovať s nami. Dôležité oznamy uvidíte hneď, aj keď je vaše dieťa choré, či nie je v mš. Pridajte sa!

Navštívte našu a vašu Fb skupinu