Korčuliarsky kurz

S našimi predškolákmi sme v mesiaci február úspešne absolvovali korčuliarsky kurz. Zažili sme týždeň plný pohybu a zábavy. Všetky zúčastnené deti poctivo a pilne celý týždeň trénovali a korčuľovali. Na konci kurzu boli deti odmenené diplomom a balíčkom, z ktorých mali veľkú radosť. Týždeň nám ubehol ako voda a všetci si odniesli veľa zážitkov a nových skúseností. Za ukážkový prístup počas celého kurzu ďakujeme trénerom z Let’s skate academy.

Video: https://fb.watch/qnjYl7T0tO/