Komunitný deň

Ďakujeme všetkým,

rodinám i jednotlivcom, ktorí v sobotu 11.6. 2022 prišli, aby pomohli skrášliť priestory a okolie školy. Podarilo sa ostrihať kríky pred školou, pripraviť základ pre pestovanie nových rastlín v átriu, upraviť detské ihrisko, osadiť nové pieskovisko, vyčistiť schody a okolie za školou a pokosiť trávnik. Okrem práce sme však mali aj výborný grilovaný obed a deti sa mohli zabaviť na skákacích hradoch. Aj táto nezištná pomoc na spoločnej veci pomáha vytvárať spoločenstvo.

Vďaka za obetovaný čas. Tešíme sa na budúce.