Zápis na predprimárne vzdelávanie

Vážení rodičia,

tento rok bude podávanie žiadostí do Materskej školy sv. Košických mučeníkov pre školský rok 2021/2022 prebiehať elektronickou formou vypísaním on -line dotazníka alebo doručením žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na sekretariáte školy.

Termín zápisu: 3. mája – 14. mája 2021

Formulár dotazníka bude prístupný pod QR kódom na plagáte od 3. mája 2021 o 9:00 hod

Formulár on-line dotazníka nájdete od 3.mája 2021 od 9:00 hod aj na tomto odkaze: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXu-EndVtwbV91GfY60om0dny4gPscKQb6W6OsAjMvoroPqQ/closedform

V prípade písomnej žiadosti, tlačivo nájdete na https://ms.gkmke.sk/rodicia/tlaciva/

O prijatí rozhoduje poradie prijatia žiadosti, vek dieťaťa (uprednostnený je prípravný ročník) , či má dieťa súrodenca v Spojenej škole.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.