Otvorenie školy 1.6.2020

Na základe Rozhodnutia zriaďovateľa školy o obnovení školského vyučovania od 1.6.2020, prinášame niekoľko organizačných pokynov:

Prevádzka MŠ bude v čase od 7:00 – 16:00 hod.

Príchod detí je od 7:00 – 8:15 hod.

Vstup do MŠ bude cez vchod do MŠ a bočný vchod podľa pokynov zamestnancov.

Deti aj sprevádzajúce osoby musia mať rúško a v pondelok 1.6.2020 aj Vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnom stave dieťaťa. Príloha 2

Vstup rodičov je povolený len na obmedzený čas, počas ranného a popoludňajšieho prezliekania dieťaťa, max 10 minút.

Pre deti odporúčame športové oblečenie, v prípade priaznivého počasia sa bude veľa aktivít realizovať v exteriéri.

Prosíme rodičov o uhradenie plného poplatku do MŠ aj ŠJ.

Podrobnejšie informácie nájdete v Prevádzkovom poriadku vydanom na obdobie od 1.6.2020 – 30.6.2020.