Karneval v mš

Milí rodičia, karneval v materskej škole bude pre deti 13.2.2019 v dopoludňajších hodinách.

Tešíme sa na pekné masky detí a spoločnú zábavu!