Projekt Zdravá škôlka

Na podnet vás, rodičov, sa naša materská škola zapojila do projektu Zdravá škôlka, pretože nám záleží na zdraví našich najmenších. A tak po vianočných prázdninách prišli deti ešte do čistejších a zdravších priestorov našej materskej školy.

V rámci projektu poskytuje tepovacia firma materským školám po celom Slovensku 1x bezplatnú dezinfekciu ozónom, ktorá zbavuje vzduch baktérií, vírusov a znižuje chorobnosť detí aj výskyt epidémií. O tom, že projekt má zmysel, hovorí aj jeho postup do finále súťaže Metro Dobrý podnikateľ 2015. Každá škôlka, čo sa stará o zdravie svojich zverencov pravidelným ozónovaním a kompletným čistením prostredia – kobercov, matracov, dostala špeciálnu nálepku Zdravá škôlka, vďaka ktorej ju môžu rodičia rýchlo identifikovať – u nás ju môžete vidieť na vstupných dverách mš.

Viac si môžete prečítať na plagáte na prechodových dverách v mš, alebo na internetových stránkach:

 https://tepujem.sk/projekty/zdrava-skolka/https://tepujem.sk/ako-sa-zapojit-do-zdravej-skolky/.