Sv. Omša

Je veľkou milosťou, že máme tak blízko Pána Ježiša. A to doslovne –  v školskej kaplnke. Veľmi sa tešíme, že sme Ho mohli navštíviť, pomodliť sa i zaspievať Mu počas “našej” sv. omše, ktorú len pre nás škôlkarov odslúžil vo štvrtok 22.11. pán kaplán Janko. Deti sa na sv. omšu poctivo pripravovali – nácvikom piesní, obetnými darmi a prosbami. Budeme sa snažiť, aby sa takáto “škôlkarská” sv. omša uskutočnila aspoň každý štvrťrok.

Fotky zo sv. omše si môžete pozrieť v našej fotogalérii tu.