Zápis do MŠ

Termín, miesto a forma podávania žiadostí na prijatie dieťaťa do MŠ sv. Košických mučeníkov pre školský rok 2022/2023

Termín:  3.5.2022 – 13.5.2022

Miesto:   Spojená škola sv. Košických mučeníkov, sekretariát

Forma:   

  • formou on-line dotazníka zverejneného na webovej stránke MŠ
  • osobne na sekretariáte školy, v čase od 8:00 – 15:30 hod