Čo ponúkame

Naša materská škola ponúka:

 • katolícku výchovu pre 3-6 ročné deti
 • možnosť celodenného a poldenného pobytu detí v MŠ
 • spoločné stretnutia pri sv. omšiach
 • radostné prežívanie dňa v prítomnosti Božej lásky
 • láskyplné, tvorivé a estetické prostredie
 • zaujímavé a zážitkové aktivity v tematických blokoch
 • činnosť v krúžkoch
 • návštevy bábkového divadla, knižnice, ornitologickej učebne, telocvične
 • spoluprácu so základnou školou, s farským spoločenstvom
 • kultúrno-spoločenské akcie pre deti
 • výlety do Božej prírody, ZOO, botanickej záhrady