Aktuálne – od 26.10.2020

Vážení rodičia,

na základe Rozhodnutia Ministra školstva SR, s účinnosťou od 26. októbra 2020 platia na Slovensku nové opatrenia z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu. Opatrenia budú platiť do odvolania.

Pre školstvo a konkrétne aj pre našu materskú školu bude od pondelka platiť nasledovné:

Jesenné prázdniny sa mimoriadne uskutočnia v termínoch 30. októbra a 2., 6. a 9. novembra 2020.

Škola bude v tom čase UZAVRETÁ pre všetky zložky z dôvodu konania celoplošného testovania obyvateľov SR na COVID.

Do 29.10.2020 bežný prevádzkový režim za prísneho dodržiavania hygienicko – epidemiologických opatrení.

Od 2.11.2020 (po celoplošnom testovaní obyvateľov na COVID 19) bude MŠ k dispozícii prioritne pre deti pracujúcich rodičov.

Rúškaodporúčané aj deťom v materskej škole, teda deťom vo veku od troch do šiestich rokov.

Rúška sú povinné pre všetkých pedagogických aj nepedagogických zamestnancov počas celého dňa vo všetkých priestoroch školy.

Na škole sú stále uzavreté telocvične.

Mimoriadne sa prerušuje vyučovanie na 2.st. ZŠ, na gymnáziu a v základnej umeleckej škole.

Mimoriadne sa prerušuje prevádzka centier voľného času. Činnosť krúžkov je prerušená.

Na škole prebieha pravidelná dezinfekcia spoločných priestorov, časté vetranie, nosenie rúšok, hygiena rúk.

 

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu sa riadi aktuálnym Prevádzkový poriadkom, vydaným pre obdobie mimoriadnej situácie.

Prevádzkový poriadok COVID, MŠ

V prípade, že máte nejaké postrehy, ako by sme mohli niečo urobiť inak, lepšie, s dôverou sa na nás obráťte. Veľmi nám v tejto dobe pomôže, ak svoje podnety budete komunikovať priamo s nami.

Telefonicky na tel. čísle: 055/787 34 20

Alebo mailom na: skolakm@gmail.com