Covid tlačivá

Vzhľadom na aktuálnu situáciu v spoločnosti spojenú s koronavírusom,  môže rodič (zákonný zástupca) ospravedlniť svoje dieťa z neúčasti na vyučovaní  5  po sebe nasledujúcich vyučovacích dní. Pri návrate do školy je nutné priniesť vypísané a podpísané tlačivo: Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti.

Uvedené tlačivo nájdete tu:

Vyhlásenie zákonného zástupcu (16.11.2020)

V prípade, že potrebujete navštíviť školu, komunikovať osobne s učiteľom, uhradiť platby na sekretariáte a pod. je potrebné vyplniť tlačivo: Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti, ktoré nájdete tu:

Vyhlásenie návštevníka školy o bezinfekčnosti (16.11.2020)