Aktuálne – od 16.11.2020

Vážení rodičia,

na základe Manuálu MŠVVaŠ SR  pre materské školy zo dňa 12.11.2020 platí pre školstvo a konkrétne aj pre našu materskú školu od 18.11.2020 nasledovné:

Pre školstvo a konkrétne aj pre našu materskú školu bude od 16.11.2020 platiť nasledovné:

1. V prípade pozitívne testovanej osoby sa nariaďuje tejto osobe aj osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti povinná 10-dňová izolácia.
2. Ak je dieťa alebo žiak v povinnej 10-dňovej izolácii z dôvodu svojho pozitívneho výsledku alebo pozitívneho výsledku testu člena jeho domácnosti, zákonný zástupca informuje lekára. Zákonný zástupca oznamuje škole povinnú izoláciu dieťaťa. Materská škola ho eviduje ako neprítomného. Pri návrate do školy po ukončení 10-dňovej povinnej izolácie odovzdáva zákonný zástupca škole potvrdenie od lekára.
3. Pri návrate do školy po viac ako troch dňoch predkladá rodič : Vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti (16.11.2020)

Aktuálnu legislatívu súvisiacu s vírusom COVID, ako aj odpovede na mnohé otázky, nájdete na stránkach:

https://korona.gov.sk

https://somzodpovedny.sk

https://www.minedu.sk/materske-skoly-aktualizovane-16-11-2020/

Organizácia výchovno-vzdelávacieho procesu sa riadi aktuálnym Prevádzkový poriadkom, vydaným pre obdobie mimoriadnej situácie.

Prevádzkový poriadok COVID, MŠ

V prípade, že máte nejaké postrehy, ako by sme mohli niečo urobiť inak, lepšie, s dôverou sa na nás obráťte. Veľmi nám v tejto dobe pomôže, ak svoje podnety budete komunikovať priamo s nami.

Telefonicky na tel. čísle: 055/787 34 20

Alebo mailom na: skolakm@gmail.com