Výberové konanie

Oznámenie o výberovom konaní V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy sv. ...

Čítaj viac

Začiatok školského roka 2020/2021

Vážení rodičia, dovoľte, aby sme Vás oboznámili so základnými informáciami k prevádzke MŠ sv. Košických mučeníkov v školskom roku 2020/2021, ktorá sa riadi odporúčaniami MŠVVŠ a RÚVZ a rozhodnutiami zriaďovateľa.  Prevádzka MŠ je v čase od 6:30 hod do 17:00 hod Dieťa privádza do MŠ ...

Čítaj viac

Otvorenie školy 1.6.2020

Na základe Rozhodnutia zriaďovateľa školy o obnovení školského vyučovania od 1.6.2020, prinášame niekoľko organizačných pokynov: Prevádzka MŠ bude v čase od 7:00 – 16:00 hod. Príchod detí je od 7:00 – 8:15 hod. Vstup do MŠ bude cez vchod do ...

Čítaj viac

On-line zápis na predprimárne vzdelávanie

Vážení rodičia, už sme Vás informovali, že vzhľadom na aktuálnu situáciu v spoločnosti, ohľadne šírenia vírusu COVID 19 a v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR číslo 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.03.2020 bude podávanie žiadostí do Materskej školy sv. Košických mučeníkov pre školský ...

Čítaj viac

Školské správy

Ak by Vás zaujímalo čo sa na škole deje, pozrite si naše facebookové stránky: MŠ: https://www.facebook.com/groups/271620463346396/ ZŠ: https://www.facebook.com/groups/871881573289554/ Gymnázium: https://www.facebook.com/GKMKE/      

Čítaj viac

Zmena formy podávania žiadostí na predprimárne vzdelávanie

Vážení rodičia, už sme Vás informovali, že vzhľadom na aktuálnu situáciu v spoločnosti, ohľadne šírenia vírusu COVID 19 a v súlade s Rozhodnutím MŠVVaŠ SR číslo 2020/10610:1-A1030 zo dňa 26.03.2020 bude podávanie žiadostí do Materskej školy sv. Košických mučeníkov pre školský ...

Čítaj viac

Ako sa máte? Dajte nám vedieť ;)

Vážení rodičia napíšte nám 🙂 Radi by sme vedeli ako sa máte. Pevne veríme, že ste zdraví, že okrem slobodného pohybu Vám nič nechýba a upevňujete vzťahy vo svojich rodinách. Radi by sme sa Vám ešte viac priblížili a zacielili naše ...

Čítaj viac

OZNAM O ZATVORENÍ MŠ – AKTUALIZOVANÉ

Na základe nariadenia Ministerstva školstva SR z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu PRERUŠUJEME prevádzku všetkých zložiek Spojenej školy (MŠ, ZŠ, Gymnázium a ZUŠ )  do 27.03.2020 Prevádzka školy začne 30. marca 2020 Naďalej prosíme o zodpovedný prístup rodičov a žiakov a ...

Čítaj viac

OZNAM O ZATVORENÍ MŠ

Oznam o zatvorení materskej škôlky Na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, oddelenia Hygieny detí a mládeže v Košiciach Vám oznamujeme, že od 22.1.2020 do 26.1.2020  bude materská škola z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí  ZATVORENÁ.  Prosíme rodičov, aby posteľné prádlo detí doma vyprali na ...

Čítaj viac

Kúzelné Vianoce

Vážení rodičia, priatelia školy! Srdečne Vás pozývame na podujatie Kúzelné Vianoce na Čordáčke, ktoré sa uskutoční dňa 18. 12. 2019 v priestoroch Spojenej školy sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ulici v Košiciach.   15:30                    ...

Čítaj viac

Výberové konanie

Oznámenie o výberovom konaní   V zmysle § 10 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,  ktorým sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v y h l a s u j e  riaditeľstvo Spojenej školy ...

Čítaj viac

Pozvánka

Milí rodičia, srdečne Vás pozývame na Plenárne rodičovské spoločenstvo,ktoré sa uskutoční dňa 4.9.2019 o 16:00 hod. v školskej jedálni. Potom sa presunieme na krátke triedne stretnutie. Účasť žiadúca! Pomohlo by nám, ak by ste Vaše deti vybrali zo škôlky do ...

Čítaj viac

Školský rok 2019/2020

Milí rodičia, nový školský rok začíname 2.9.2019. Príchod detí je od 6:30 do 8:00. Tohto roku sa MŠ nezúčastní na spoločnej svätej omši v kostole. Zoznamy detí a ich zadelenie do tried bude vyvesené na nástenke MŠ a pri jednotlivých ...

Čítaj viac

Výberové konanie

Oznámenie o výberovom konaní  V zmysle § 11 a ods. 1 zákona NR SR č. 390/2011 Z. z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade s Vyhláškou MŠ SR 437/2009, ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné ...

Čítaj viac

Pozvánka pre všetky mamky

Čítaj viac

Úprava NOVÉHO ihriska

Milé mamičky i oteckovia, nakoľko mnohým rodičom nevyhovuje dopoludňajší termín úpravy nového ihriska, ktoré sa nachádza medzi ZŠ Čordákova a ZŠ Janigova, prichádzame s návrhom zúčastniť sa upratovania v popoludňajších hodinách. Termín: štvrtok a piatok (4.4. a 5.4. 2019) od ...

Čítaj viac

Zápis do mš na šk. rok 2019/2020

viac info: https://ms.gkmke.sk/zapis-do-ms/

Čítaj viac

Zápis do zš

Čítaj viac

Kurz korčuľovania v našej materskej škole

Kurz korčuľovania v MŠ 2019 Naši milí škôlkari navštevovali počas mesiaca február Arénu Sršňov, kde úspešne absolvovali korčuliarsky kurz. Korčuľovanie je základom pre dva najpopulárnejšie zimné športy –  ľadový hokej a krasokorčuľovanie. Korčuľovanie je vhodný šport na  podporu imunitného systému, stimuluje dýchací aparát, ...

Čítaj viac

Deň otvorených dverí na zš pre predškolákov

Čítaj viac

Depistáž školskej zrelosti

Depistáž (testovanie) školskej zrelosti predškolákov sa uskutoční v dopoludňajších hodinách 26.2.2019 a 28.2.2019 v mš. Následné konzultácie rodičov o výsledkoch s p. psychologičkou budú 5.3.2019 podľa časového rozpisu, ktorý budete mať k dispozícii na zapísanie.

Čítaj viac

Beseda pre rodičov predškolákov s pani psychologičkou

Milí rodičia predškolákov, v pondelok 25.2.2019 vás pozývame na besedu s p. psychologičkou L. Begerovou o 16.00 hod. v žabkovej triede na poschodí. Témou je školská zrelosť predškolákov a testovanie (depistáž) školskej zrelosti.

Čítaj viac

Karneval v mš

Milí rodičia, karneval v materskej škole bude pre deti 13.2.2019 v dopoludňajších hodinách. Tešíme sa na pekné masky detí a spoločnú zábavu!

Čítaj viac

Prerušenie prevádzky mš od 24.1.2019-28.1.2019- chrípkové prázdniny

Oznámenie o zatvorení MŠ Oznam o zatvorení materskej škôlky Na základe nariadenia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva, oddelenia Hygieny detí a mládeže v Košiciach Vám oznamujeme, že od 24.1.2019 do 28.1.2019   bude materská škola z dôvodu zvýšenej chorobnosti detí   zatvorená.   Prosíme rodičov, ...

Čítaj viac

Rodičovské spoločenstvá

Vážení rodičia, pozývame Vás na rodičovské spoločenstvá, ktoré sa uskutočnia  v utorok 22. 1. 2019 v lienkovej triede o 16.00 hod. vo včielkovej triede o 16.00 hod. v motýlikovej triede o 16.30 hod. v žabkovej triede o 16.30 hod.

Čítaj viac

Projekt Zdravá škôlka

Na podnet vás, rodičov, sa naša materská škola zapojila do projektu Zdravá škôlka, pretože nám záleží na zdraví našich najmenších. A tak po vianočných prázdninách prišli deti ešte do čistejších a zdravších priestorov našej materskej školy. V rámci projektu poskytuje ...

Čítaj viac

Prajeme vám požehnané Vianoce

Čítaj viac

Vianočná akadémia

Čítaj viac

Kiahne

Oznamujeme vám, že sa v mš vyskytli kiahne.

Čítaj viac

Korčuliarsky kurz

Vážení rodičia, prosíme Vás, o záväzné nahlásenie dieťaťa na korčuliarsky kurz do 20.12.2018. Hárok na zapísanie záujmu nájdete na bielych vchodových dverách v MŠ. Cena kurzu pri počte do 20 detí 60eur viac ako 20 detí 50eur. +20eur za dopravu ...

Čítaj viac

Prevádzka MŠ počas prázdnin

Termíny školských prázdnin v školskom roku 2018

Čítaj viac

Divadielko Mrázik – 4.12. / Angličtina v tento deň nebude

V utorok 4.12. pôjdeme o 15.00 so všetkými deťmi na divadielko do školskej jedálne. Aj vy, všetci rodičia, ste srdečne pozvaní. ( angličtina preto v tento deň nebude, náhradná hodina bude 14.12.)

Čítaj viac

Pozvánky

Čítaj viac

Viazanie adventných vencov

Pozývame vás vyrobiť si adventné vence v našej spojenej škole v piatok 30.11.2018 v čase od 16.00 do 19.00 h. v priestoroch školskej jedálne. Zabezpečíme Vám čečinu. Korpus a ostatné doplnky si môžete zakúpiť priamo u nás v škole od ...

Čítaj viac

Sv. Omša

Je veľkou milosťou, že máme tak blízko Pána Ježiša. A to doslovne –  v školskej kaplnke. Veľmi sa tešíme, že sme Ho mohli navštíviť, pomodliť sa i zaspievať Mu počas „našej“ sv. omše, ktorú len pre nás škôlkarov odslúžil vo ...

Čítaj viac

Divadielko „O škaredom káčatku“

V utorok 20. novembra nás navštívilo prešovské divadlo „Babadlo“ s rozprávkou O škaredom káčatku. Čerstvo vyliahnuté káčatko spoznávalo zvieratká, ale nikto s ním nechcel nič mať. Keď však vyrástlo, zmenilo sa na krásnu labuť. Klasická rozprávka bola poňatá aj trochu ...

Čítaj viac

Vianočné fotenie v mš

26.11. bude v našej mš vianočné fotenie. Premyslite si svoj záujem a zapíšte sa alebo nahláste v jednotlivých triedach. Fotiť sa budeme s takým pozadím, ako je na plagátiku.

Čítaj viac

Nový krúžok angličtiny začína 27.11.

Nový krúžok angličtiny ( pre tých, ktorí nechodia štvrtky, piatky) bude prebiehať v utorky 14.45 – 15.30. Začína v utorok 27.11.

Čítaj viac

Kiahne

Oznamujeme vám, že sa v mš vyskytli kiahne.

Čítaj viac

Oznam o viróze

Milí rodičia Oznamujeme vám, že za posledné dva dni sa vyskytli viaceré prípady zvracania detí. Venujte zvýšenú pozornosť príznakom, môže ísť o nejakú virózu. Zároveň vás prosíme, aby ste aspoň jeden deň bezprostredne po vracaní nechali dieťa doma, aby sa ...

Čítaj viac

Logopedická depistáž

V stredu 26.9.2018 sa v MŠ uskutoční zdarma logopedická depistáž pre deti od 4 rokov. K tomu je potrebný podpísaný váš informovaný súhlas. Ak by niekto chcel využiť služby pani logopedičky v mš, následné sedenie je za poplatok 15€. Sedenia ...

Čítaj viac

Rodičovské spoločenstvá

Milí rodičia! Pozývame Vás v utorok, 18.9.2018, na plenárne rodičovské spoločenstvo MŠ so začiatkom o 16.30 hod. v školskej jedálni. Po ňom sa uskutočnia triedne rodičovské spoločenstvá v MŠ. Vaša účasť je žiadúca.

Čítaj viac

Začiatok šk. roka 2018/2019

Milí rodičia! Nový školský rok 2018/2019 začneme 3. septembra 2018 sv. omšou v Kostole Božieho milosrdenstva na sídlisku KVP so začiatkom o 8.30 hod. Zúčastnia sa na nej aj deti z našej materskej školy so svojimi učiteľkami a to triedy: ...

Čítaj viac

Fotenie 18.5.2018

Oznamujeme, že v piatok 18.5.2018 sa budú deti fotiť. Budú sa fotografovať najmä triedne kolektívy. Ceny fotiek a iné podrobnosti dáme vedieť dodatočne.

Čítaj viac

Deň matiek

Milí rodičia, pozývame vás na vystúpenie detí z príležitosti sviatku Dňa matiek 15.5.2018 o 15.30 v jedálni školy. Tešíme sa na vás!

Čítaj viac

Riaditeľské voľno 7.5.2018

Oznamujeme, že 7.5.2018 (pondelok) má spojená škola sv. Košických mučeníkov riaditeľské voľno. Materská škola bude zatvorená. Z príležitosti Dňa katolíckych učiteľov bude pre pedagógov slávnostná sv. omša s arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom a po nej morálne oceňovanie pedagógov katolíckych škôl ...

Čítaj viac

Brigáda 28.4.2018

Všetkých rodičov a tých, ktorí majú chuť pomôcť, pozývame v sobotu 28. apríla 2018 od 8.30 h. na školskú brigádu. Stretneme sa v škole a rozdelíme si úlohy a sektory. Cieľom brigády pre časť materskej školy je úprava detského ihriska, ...

Čítaj viac

Zápis do materskej školy

Čítaj viac