Zápis detí do Materskej školy pre školský rok 2024/2025

Milí rodičia,

podávanie žiadostí do Materskej školy sv. Košických mučeníkov pre školský rok 2024/2025 bude prebiehať osobným doručením písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na sekretariáte školy.

Tlačivo nájdete na https://ms.gkmke.sk/rodicia/tlaciva/

Termín zápisu: 2. mája – 3. mája 2024, v čase od 7.30 do 15.30 hod

K zápisu nie je potrebné doručiť potvrdenie od lekára o zdravotnom stave dieťaťa.

Potvrdenie od lekára je potrebné až pri nástupe dieťaťa do materskej školy.

O prijatí rozhoduje či má dieťa súrodenca v Spojenej škole, vek dieťaťa (uprednostnený je prípravný ročník), bydlisko na KVP, poradie podania žiadosti.