Zápis do MŠ

Milí rodičia,

podávanie žiadostí do Materskej školy sv. Košických mučeníkov pre školský rok 2023/2024 bude prebiehať doručením písomnej žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na sekretariáte školy.

Tlačivo nájdete na https://ms.gkmke.sk/rodicia/tlaciva/

Termín zápisu: 3. mája – 4. mája 2023, v čase od 7.30 do 15.30 hod

O prijatí rozhoduje či má dieťa súrodenca v Spojenej škole, vek dieťaťa (uprednostnený je prípravný ročník), bydlisko na KVP, poradie podania žiadosti.