2% dane

Zákon Vám umožňuje darovať 2 % zo svojich daní z príjmov neziskovej organizácii, ako je aj naše Občianske združenie pri Materskej škole sv. Košických mučeníkov. Tento dar Vás nič nestojí, pretože daň by ste inak odviedli štátu. Vaše 2 % pre nás znamenajú prejavenie dôvery a podporu v rozvíjaní našich aktivít v prospech Vašich detí. Využite možnosť rozhodnúť o Vašich 2%!

Finančné prostriedky budú použité na:

  • skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu
  • skvalitnenie vybavenia MŠ

Tlačivá

  • tlačivo si môžete stiahnuť priamo z našej webovej stránky
  • alebo ho nájdete vytlačené a predvyplnené na vrátnici školy
  • pre inú formu doručenia kontaktujte triedneho učiteľa

Potvrdenie o zaplatení dane: potvrdenie o zaplatení dane

Vyhlásenie o poukázaní 2% dane: vyhlásenie predvyplnené