Zápis do MŠ – elektronický formulár

Vážení rodičia,

ďakujeme, že ste si v dôvere pre Vaše dieťa vybrali našu materskú školu.

Termín zápisu: 3. mája – 13. mája 2022, do 15:30 h.

Podávanie žiadostí o prijatie dieťaťa do Materskej školy sv. Košických mučeníkov pre školský rok 2022/2023 prebieha

  1. elektronickou formou vypísaním on -line dotazníka. Formulár dotazníka je prístupný na tomto odkaze.
  2. doručením žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na sekretariáte školy. Tlačivo nájdete na https://ms.gkmke.sk/rodicia/tlaciva/

O prijatí rozhoduje poradie podania žiadosti, vek dieťaťa (uprednostnený je prípravný ročník) , či má dieťa súrodenca v Spojenej škole.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.

Prajeme požehnaný čas