Zápis na predprimárne vzdelávanie-už na budúci týždeň

Vážení rodičia,

podávanie žiadostí do Materskej školy sv. Košických mučeníkov pre školský rok 2022/2023 bude prebiehať elektronickou formou vypísaním on -line dotazníka alebo doručením žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na sekretariáte školy.

Termín zápisu: 3. mája – 13. mája 2022

Formulár dotazníka bude prístupný na stránke školy  od 3. mája 2022 o 8:00 hod

V prípade písomnej žiadosti, tlačivo nájdete na https://ms.gkmke.sk/rodicia/tlaciva/

O prijatí rozhoduje poradie podania žiadosti, vek dieťaťa (uprednostnený je prípravný ročník) , či má dieťa súrodenca v Spojenej škole.

V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.