Obnova školskej jedálne

Milí rodičia,

vďaka Rodičovskej rade pri MŠ, ZŠ a gymnázia, sponzorom a vlastným financiám školy sme dokázali premeniť starú jedáleň na novú.

Začali sme od podlahy, výmenou PVC. Nový vzhľad dostali steny, výdajné okienka, sanita a keramika. Podarilo sa nám zakúpiť nové dizajnové stoly a stoličky.  Celkový dojem z priestoru dotvárajú kontajnery na rastliny ladené vo farbách zariadenia.

Plánujeme tento priestor využívať aj na spoločenské posedenia, akcie školy a konferencie. Zabezpečili sme audiovizuálnu techniku, zabudované elektrické sťahovacie plátno, dataprojektor a mikrofóny s reproduktormi.

Prinášame Vám obrazový materiál postupnej premeny jedálne.

Pôvodné priestory:

Rekonštrukčné práce:

Nové priestory po rekonštrukcii:

Aktuálne ešte rekonštruujeme telocvičný trakt. Po ukončení prác pripravujeme fotoreportáž.