Vtáčiky a zvieratká v zime

Takto znela téma, ktorú sme si priblížili s deťmi v našej materskej škole.
V rámci tejto témy sme si pozvali p. učiteľku Mgr. Šarlotu Škorvánkovú, ktorá vyučuje biológiu a stará sa aj o vtáčiky na našej škole.

Do každej triedy priniesla dvoch vtáčikov-andulky a deti mali možnosť vidieť ich naživo. Porozprávala im o spôsobe života, o ich charakteristických znakoch, čím sa živia, prečo môžu vtáčiky lietať, aký je rozdiel medzi samičkou a samčekom a o tom, aké zvuky vydávajú. Deti boli veľmi zaujaté demonštráciou života týchto zástupcov vtáčej ríše, o čom svedčia aj zábery.