Téma týždňa: Ľudské telo

V rámci týždennej témy “Ľudské telo” sme sa všetky triedy MŠ zúčastnili hodiny biológie v odbornej učebni našej školy pod vedením pani riaditeľky RNDr. Adriany Bariovej a liečebného pedagóga PaedDr. Alexandry Siegfriedovej. Deti mali možnosť vyskúšať si na figuríne prvú pomoc a stabilizovanú polohu. Oboznámili sa s vnútornými orgánmi a jednotlivými časťami nášho tela. Mali možnosť pozrieť si z blízka aj ľudskú kostru. Na tejto hodine nám bolo naozaj veselo, pretože sme si spolu s Mirom Jarošom zaspievali pieseň “Moje telo”.Vyskúšali sme si, aký by bol pohyb nášho tela, keby sme nemali kolená a lakte. Sme veľmi vďační, že sme sa mohli zúčastniť tejto hodiny a odniesť si z nej veľa nových poznatkov a krásnych zážitkov. A možno sa práve dnes, v niektorom z našich drobcov, prebudila túžba stať sa lekárom.