Dotácia na stravu pre deti prípravného ročníka – Žiadosť o vyradenie z dotácie na stravu

Vážení rodičia,

v zmysle novely zákona o dotáciách na stravu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa menia podmienky poskytovania tzv. obedov zadarmo pre školopovinné deti.

Nakoľko sa posledný ročník MŠ stal povinným, dotácie na stravu sa dotkli aj detí vo veku od 5 rokov.

Pre deti vo veku od 5 do 6 rokov platí, že rodič si môže súčasne uplatňovať dvojnásobný daňový bonus a zároveň má nárok na obedy “zadarmo”.

V mesiaci, kedy dieťa dovŕši 6 rokov, tento benefit zaniká a rodič si môže uplatniť buď zvýšený daňový bonus alebo dotáciu na stravu.

Rodič je povinný najneskôr v mesiaci, kedy dieťa nadobudne 6 rokov, podať Žiadosť o vyradenie z dotácie na stravu na sekretariát školy.

V prípade nejasností kontaktujte ekonómku školy Ing. Martinu Ščerbákovú na tel. čísle 055/787 34 21