Obnova prevádzky od 12.apríla 2021

Vážení rodičia,

na základe Rozhodnutia Ministra školstva zo dňa 8.apríla 2021, obnovujeme prevádzku materskej školy od 12.4.2021.

Celé Rozhodnutie si môžete prečítať TU.

Testovanie:

Pravidelné sedemdňové testy sa vyžadujú od zamestnancov a aspoň jedného zákonného zástupcu dieťaťa. V oblasti testovania sa škola riadi podľa aktuálnych pravidiel COVID AUTOMATU a vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva SR. Splnenie podmienky negatívneho výsledku testu sa dokladuje prostredníctvom príslušného čestného vyhlásenia, ktorého prílohou je kópia negatívneho testu na COVID-19.

V prípade, ak zákonný zástupca dieťaťa neabsolvuje testovanie a z tohto dôvodu sa jeho dieťa nebude navštevovať MŠ, tak:
1. škola eviduje neprítomnosť žiaka,
2. zákonný zástupca nemá nárok na tzv. „pandemickú OČR“.

Zákonný zástupca má nárok na OČR alebo pandemickú OČR svojich detí ak:
• im bola nariadená karanténa/izolácia,
• ich trieda/škola bola uzatvorená rozhodnutím príslušného orgánu (zriaďovateľ, riaditeľ alebo RÚVZ), pričom nemusí ísť iba o karanténne opatrenie, ale môže ísť aj o riaditeľské voľno,
• ich lekár ospravedlnil pre chorobu, resp. rodičom lekár potvrdil potrebu ošetrovania z dôvodu choroby dieťaťa.