Prevádzka školy od 8.2.2021

Vážení rodičia, zákonní zástupcovia žiakov,

na základe odporúčania RÚVZ v Košiciach i primátora mesta Košice, Bezpečnostnej rady okresu Košice, Krízového štábu mesta Košice  a po komunikácii so zriaďovateľom sme prijali záver, že prevádzku materskej školy od pondelka 8.2.2021 NEOBNOVÍME.
Naďalej budeme pokračovať v nastavenom režime celodennej prevádzky MŠ pre deti rodičov z kritickej infraštruktúry, resp. tých rodičov, ktorých povaha práce neumožňuje vykonávať ju z domu.

Podmienkou umiestnenia dieťaťa je pravidelné negatívne pretestovanie rodičov na prítomnosť vírusu COVID 19.

Uvedený stav bude trvať do odvolania, predpokladáme najbližšie dva týždne.
V období od 22.2. – 26.2.2021 sú jarné prázdniny. Záujem o MŠ počas jarných prázdnin je potrebné urýchlene nahlásiť triednej učiteľke.

O všetkých zmenách Vás budeme informovať.