Začiatok školského roka 2020/2021

Vážení rodičia,

dovoľte, aby sme Vás oboznámili so základnými informáciami k prevádzke MŠ sv. Košických mučeníkov v školskom roku 2020/2021, ktorá sa riadi odporúčaniami MŠVVŠ a RÚVZ a rozhodnutiami zriaďovateľa.

 Prevádzka MŠ je v čase od 6:30 hod do 17:00 hod

Dieťa privádza do MŠ vždy len jedna sprevádzajúca osoba (zákonný zástupca alebo osoba splnomocnená zákonným zástupcom staršia ako 10 rokov) do 8:00 hod a zdržiava sa v budove len na nevyhnutný čas. Po 8:00 sa budova MŠ uzamyká!

Prevziať dieťa môže opäť jedna sprevádzajúca osoba v časoch 12:00 – 12:30 hod alebo 14:30 – 17:00 hod.

Sprevádzajúca osoba cestou do MŠ aj v priestoroch MŠ dodržiava nariadenia  RÚVZ

Ráno dieťa prejde tzv. RANNÝM FILTROM. Pri vstupe mu bude bezkontaktným teplomerom odmeraná telesná teplota a vydezinfikované ruky dezinfekciou, ktorá bude k dispozícii pri vstupe do budovy(možnosť použiť aj vlastnú dezinfekciu) Sprevádzajúca osoba si tiež vydezinfikuje ruky a do budovy MŠ vstupuje vždy s rúškom.

Nikto s príznakmi infekcie dýchacích ciest, ktoré by mohli zodpovedať známym príznakom COVID-19 (zvýšená telesná teplota, kašeľ, zvracanie, kožná vyrážka, hnačky, náhla strata chuti a čuchu, iný príznak akútnej infekcie dýchacích ciest) nesmie vstúpiť do priestorov MŠ. Do MŠ privádzate len zdravé deti, bez príznakov akútneho ochorenia. Ak sa takéto príznaky prejavia, pedagogický zamestnanec dieťa neprevezme.

V prvý deň nástupu do MŠ je potrebné vyplniť zdravotný dotazník a vyhlásenie ZZ (príloha č. 1) , ak dieťa nebude v MŠ tri pracovné dni po sebe, je potrebné vyhlásenie o bezinfekčnosti (príloha č. 2). Tieto tlačivá ste dostali na Rodičovskom združení, alebo si ich môžete vytlačiť. Ak by ste takú možnosť nemali, budú Vám k dispozícii pri vstupe do budovy.

V prípade ak sa v priebehu dňa prejavia príznaky akútneho ochorenia, dieťaťu bude nasadené rúško,  bude izolované a následne pedagogický zamestnanec kontaktuje zákonného zástupcu, ktorý je povinný bezodkladne dieťa vyzdvihnúť.

Sprevádzajúca osoba zabezpečí umiestnenie COVID – vrecúška v skrinke dieťaťa. Covid – vrecúško obsahuje dezinfekčný prostriedok a náhradné rúško.

Zákonný zástupca je povinný priniesť každý mesiac 2 bal. vyťahovacích servítok a 1 tekuté mydlo (môže byť aj náplň).

DIEŤA POTREBUJE DO MŠ :

–       COVID – vrecúško

–       prezúvky

–       posteľné prádlo (vankúš a paplón aj s obliečkami, plachta) – rozmery ako na detskú postieľku

–       pyžamo

–       vešiak do skrinky (podľa vlastného uváženia)

–       náhradné oblečenie ( spodné prádlo aj viac kusov)

–       hrebeň na šnúrke

Všetky veci prosíme označiť menom

Uteráky, zubné kefky a pasty sa do odvolania nepoužívajú!

Platí zákaz nosenia hračiek z domu!

Pokyny k platbám sú vyvesené na nástenke vo vestibule MŠ aj na webovej stránke v sekcii poplatky.

Tešíme sa na skoré stretnutie

príloha č1

príloha č2

pedagogický kolektív MŠ