OZNAM O ZATVORENÍ MŠ – AKTUALIZOVANÉ

Na základe nariadenia Ministerstva školstva SR z dôvodu zamedzenia šírenia koronavírusu
PRERUŠUJEME
prevádzku všetkých zložiek Spojenej školy
(MŠ, ZŠ, Gymnázium a ZUŠ )
 do 27.03.2020
Prevádzka školy začne 30. marca 2020
Naďalej prosíme o zodpovedný prístup rodičov a žiakov a neodporúčame žiakom, aby sa počas voľna zhromažďovali v skupinkách. Pre zamedzenie možného šírenia tohto vírusu žiadame, aby žiaci ostávali v domácom prostredí. Odporúčame rodičom, aby svoje maloleté deti v tieto dni nezverovali do opatery starým rodičom.
V prípade akýchkoľvek zmien Vás budeme informovať.

 

RNDr. Adriana Bariová

riaditeľka školy