Kúzelné Vianoce

Vážení rodičia, priatelia školy!

Srdečne Vás pozývame na podujatie Kúzelné Vianoce na Čordáčke, ktoré sa uskutoční dňa 18. 12. 2019 v priestoroch Spojenej školy sv. Košických mučeníkov na Čordákovej ulici v Košiciach.

 

15:30                     * Vystúpenie žiakov 1.ročníka ZŠ a MŠ (telocvičňa)

15:30 – 18:30     * Vianočná výstava výtvarných prác (ZUŠ)

16:00 – 18:30    * Vianočné trhy (chodba pred jedálňou)

* Vianočné tvorivé dielne (chodba 1.stupeň ZŠ)

* Vianočné fotenie (chodba gymnázia)

16:30 – 18:30    * Vianočná kapustnica, vianočný punč, langoše a

klobásky (školská jedáleň)

17:00                    * Vianočný koncert ZUŠ (koncertná sála ZUŠ)