Pozvánka

Milí rodičia,

srdečne Vás pozývame na Plenárne rodičovské spoločenstvo,ktoré sa uskutoční dňa 4.9.2019 o 16:00 hod. v školskej jedálni. Potom sa presunieme na krátke triedne stretnutie. Účasť žiadúca!

Pomohlo by nám, ak by ste Vaše deti vybrali zo škôlky do 16:00. Za pochopenie ďakujeme!

kolektív MŠ