Školský rok 2019/2020

Milí rodičia,

nový školský rok začíname 2.9.2019. Príchod detí je od 6:30 do 8:00. Tohto roku sa MŠ nezúčastní na spoločnej svätej omši v kostole. Zoznamy detí a ich zadelenie do tried bude vyvesené na nástenke MŠ a pri jednotlivých triedach.

ČO VAŠE DIEŤA POTREBUJE PRI NÁSTUPE DO MŠ:

  • papuče
  • uterák
  • náhradné oblečenie (aj viac)
  • posteľné prádlo aj s obliečkami
  • pyžamo
  • hrebeň (dievčatá)

Veci môžete priniesť už aj tento týždeň v dopoludňajších hodinách.

Dňa 4.9.2019 sa o 16:00 uskutoční rodičovské spoločenstvo, kde dostanete bližšie informácie aj o poplatkoch, organizácii a plánoch na tento školský rok. Rozpis platieb bude vyvesený aj na nástenke v MŠ.

Príjemné prežitie posledných prázdninových dní.

PaedDr. Monika Gočíková

zástupca pre MŠ