Depistáž školskej zrelosti

Depistáž (testovanie) školskej zrelosti predškolákov sa uskutoční v dopoludňajších hodinách

26.2.2019 a 28.2.2019 v mš.

Následné konzultácie rodičov o výsledkoch s p. psychologičkou

budú 5.3.2019 podľa časového rozpisu,

ktorý budete mať k dispozícii na zapísanie.