Beseda pre rodičov predškolákov s pani psychologičkou

Milí rodičia predškolákov,
v pondelok 25.2.2019 vás pozývame na besedu s p. psychologičkou L. Begerovou o 16.00 hod. v žabkovej triede na poschodí. Témou je školská zrelosť predškolákov a testovanie (depistáž) školskej zrelosti.