Oznam o viróze

Milí rodičia

Oznamujeme vám, že za posledné dva dni sa vyskytli viaceré prípady zvracania detí. Venujte zvýšenú pozornosť príznakom, môže ísť o nejakú virózu. Zároveň vás prosíme, aby ste aspoň jeden deň bezprostredne po vracaní nechali dieťa doma, aby sa zamedzilo šíreniu prípadnej choroby. V MŠ dezinfikujeme priestory a predmety, s ktorými prichádzajú deti najčastejšie do kontaktu.