Nový krúžok angličtiny začína 27.11.

Nový krúžok angličtiny
( pre tých, ktorí nechodia štvrtky, piatky) bude prebiehať
v utorky 14.45 – 15.30. Začína v utorok 27.11.