Kiahne

Oznamujeme vám, že sa v mš vyskytli kiahne.