Logopedická depistáž

V stredu 26.9.2018 sa v MŠ uskutoční zdarma logopedická depistáž pre deti od 4 rokov.

K tomu je potrebný podpísaný váš informovaný súhlas.

Ak by niekto chcel využiť služby pani logopedičky v mš, následné sedenie je za poplatok 15€.

Sedenia by boli raz za dva týždne za účasti rodiča.