Deň matiek

Milí rodičia,

pozývame vás na vystúpenie detí z príležitosti sviatku Dňa matiek

15.5.2018 o 15.30 v jedálni školy.

Tešíme sa na vás!