Brigáda 28.4.2018

Všetkých rodičov a tých, ktorí majú chuť pomôcť, pozývame v sobotu 28. apríla 2018 od 8.30 h. na školskú brigádu.

Stretneme sa v škole a rozdelíme si úlohy a sektory. Cieľom brigády pre časť materskej školy je úprava detského ihriska, osadenie domčeka so šmýkalkou, na čo by sme hlavne potrebovali pomoc šikovných oteckov, vyzbieranie kameňov, vysádzanie paviniča okolo plota a pod. Pomoc je potrebná aj pri revitalizácii priestorov telocvične a školského átria. Prosíme Vás, aby ste doniesli aj nejaké náradie k osadeniu domčeka, prípadne nejaké krompáče, motyky, vedrá, špachtle.
Prosíme rodičov, ktorí majú záujem prísť, aby nám o sebe dali vedieť krátkym emailom na riaditel.sskm@gmail.com alebo nám doneste návratky, ktoré dostanete. Pre všetkých zabezpečíme obed a pitný režim.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.