Neprehliadnite

Dotácia na stravu pre deti prípravného ročníka – Žiadosť o vyradenie z dotácie na stravu

Vážení rodičia, v zmysle novely zákona o dotáciách na stravu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR sa menia podmienky poskytovania tzv. obedov zadarmo pre školopovinné deti. Nakoľko sa posledný ročník MŠ stal povinným, dotácie na stravu sa dotkli aj ...

Čítaj viac

Výberové konanie

OZNÁMENIE O VÝBEROVOM KONANÍ Riaditeľstvo Spojenej školy sv. Košických mučeníkov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie nasledujúcich pracovných miest: Kategória voľného pracovného miesta: Učiteľ materskej školy Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky: Kvalifikačné ...

Čítaj viac

Zmena pravidiel dokladovania čestného vyhlásenia od 10.mája 2021

Vážení rodičia, od 10.mája 2021 prichádza k úprave podmienok dokladovania čestného vyhlásenia nasledovne: Čestné vyhlásenie zákonného zástupcu žiaka o bezinfekčnosti /príloha č.8/ je potrebné predkladať škole písomne alebo elektronicky LEN v prípade, ak žiak preruší dochádzku na viac ako 3 ...

Čítaj viac

Zápis na predprimárne vzdelávanie

Vážení rodičia, tento rok bude podávanie žiadostí do Materskej školy sv. Košických mučeníkov pre školský rok 2021/2022 prebiehať elektronickou formou vypísaním on -line dotazníka alebo doručením žiadosti o prijatie dieťaťa do MŠ na sekretariáte školy. Termín zápisu: 3. mája – ...

Čítaj viac

Zmena pravidiel dokladovania testov od 3.mája 2021

Vážení rodičia, od 3.mája 2021 sa menia pravidlá dokladovania bezinfekčnosti nasledovne:

Čítaj viac

Prevádzka MŠ od 19.4.2021

PRAVIDLÁ KTORÉ PLATIA PRE ŠKOLY OD PONDELKA Uznesenie vlády SR číslo 203/2021 upravuje podmienky, ktorými sa majú riadiť školy od pondelka, 19. apríla 2021.

Čítaj viac

Udialo sa u nás

Kurz korčuľovania v našej materskej škole

Kurz korčuľovania v MŠ 2019 Naši milí škôlkari navštevovali počas mesiaca február Arénu Sršňov, kde úspešne absolvovali korčuliarsky kurz. Korčuľovanie je základom pre dva najpopulárnejšie zimné športy –  ľadový hokej a krasokorčuľovanie. Korčuľovanie je vhodný šport na  podporu imunitného systému, stimuluje dýchací aparát, ...

Čítaj viac

Projekt Zdravá škôlka

Na podnet vás, rodičov, sa naša materská škola zapojila do projektu Zdravá škôlka, pretože nám záleží na zdraví našich najmenších. A tak po vianočných prázdninách prišli deti ešte do čistejších a zdravších priestorov našej materskej školy. V rámci projektu poskytuje ...

Čítaj viac

Sv. Omša

Je veľkou milosťou, že máme tak blízko Pána Ježiša. A to doslovne –  v školskej kaplnke. Veľmi sa tešíme, že sme Ho mohli navštíviť, pomodliť sa i zaspievať Mu počas „našej“ sv. omše, ktorú len pre nás škôlkarov odslúžil vo ...

Čítaj viac

Divadielko „O škaredom káčatku“

V utorok 20. novembra nás navštívilo prešovské divadlo „Babadlo“ s rozprávkou O škaredom káčatku. Čerstvo vyliahnuté káčatko spoznávalo zvieratká, ale nikto s ním nechcel nič mať. Keď však vyrástlo, zmenilo sa na krásnu labuť. Klasická rozprávka bola poňatá aj trochu ...

Čítaj viac