Spojená škola sv. Košických mučeníkov              
      Materská škola
 
 
 

Personál

O chod škôlky sa stará:
Mgr. Mária Boldižárová,
zástupkyňa pre MŠ
boldizarovam@centrum.sk
V školskom roku 2016/2017 budú v MŠ otvorené 4 triedy.
Žltá trieda (lienky)- najmenšia trieda:
Mgr. Petra Barnová, Mgr. Mária Gorejová
Oranžová trieda (včielky) - stredná trieda:
Mgr. Mária Petričová, Mgr. Michaela Csizmárová
Modrá trieda (motýliky) - stredná trieda:
Mgr. Mária Boldižárová, Katarína Haarová
Predškoláci(žabky) - predškoláci:
p. Monika Ničová, Veronika Kirchnerová
 

Náš personál má:
  • pedagogické vzdelanie
  • predchádzajúcu skúsenosť so starostlivosťou o deti
  • láskyplný prístup k deťom
  • skvelé komunikačné a medziľudské schopnosti
Svätá omša
každý piatok
o 7:15 hod.

počas šk.roka


© Materská škola sv. Košických mučeníkov